VIJEĆE UČENIKA

Vijeće učenika broji 16 članova (po jedan predstavnik svakog razrednog odjeljenja), a svako odjeljenje ima i zamjenika predstavnika koji sudjeluje u radu Vijeća ako predstavnik ne može biti prisutan.
Vijeće učenika sastaje se jednom mjesečno. Za svaki susret predviđen je dnevni red tema koji će se obrađivati i plan rada, a susret se zaključuje aktualnim temama kad predstavnici iznose svoja zapažanja i prijedloge za rješavanje pitanja od važnosti za učenike i školu.

Svrha učeničkoga vijeća je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s nastavnicima te rad na poboljšanju života u školi i zajednici.

U toku školske 2023/2024. god. Vijeće učenika će se voditi sljedećim planom i programom:

 • učešće u humanitarnim aktivnostima,
 • apliciranje na različite projekte u interesu razvoja škole,
 • obilježavanje značajnih datuma u toku školske godine u skaldu sa školskim kalendarom,
 • povezivanje sa ustanovama društvene zajednice.
 • rasprava o smanjenju broja neopravdanih sati,
 • koordinacija rada sa vijećem roditelja,
 • iznošenje mišljenja, sugestija u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa,
 •  sastanci sa drugim VU na nivou opštine,
 •  praćenje poštovanja Pravila škole,
 •  uređenje školskog dvorišta;
 •  organizacija sportskog dana

Predsjednik Vijeća učenika u školskoj 2023/2024. godini je Demir Isić, učenik odjeljenja IVd, smjer Grafički tehničar – web dizajner, a Vijeće vodi i usmjerava pedagogica škole Alma Đedović.

0 0
© 2024 hemijskaskola.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR