VIJEĆE RODITELJA

Vijeće roditelja u školi ima sljedeće nadležnosti:

  • Promovira interese škole u zajednici u kojoj se škola nalazi;
  • predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
  • Obavještava školski odbor i druge zainteresovane strane o stavovima vijeća roditelja, kad god to smatra neophodnim, ili po zahtjevu školskog odbora
  • Podržava aktivno učešće roditelja i zajednice u radu škole;
  • Izjašnjava se o svim pitanjima vezanim za rad i rukovođenje školom;
  • Utvrđuje prijedlog članova školskog odbora iz reda roditelja;
  • Učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju obrazovni rad u školi;
  • Razvija komunikaciju između učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice;
  • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Predsjednica Vijeće roditelja JU MS Hemijske škole Tuzla u školskoj 2023/2024. godini je Fikreta Borić a Koordinator Vijeća je professor stručno teorijske grupe predmeta, prof. Vildana Huremović.

0 0
© 2024 hemijskaskola.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR