ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor JU Mješovite srednje hemijske škole Tuzla obavlja poslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju i Pravilima škole a način rada Školskog odbora bliže je određen Poslovnikom o radu Školskog odbora JU Mješovite srednje hemijske škole. Pored toga što odlučuje o veoma važnim pitanjima za rad ustanove, Školski odbor će ostvarivati funkciju upravljanja koji će u saradnji sa direktorom škole iznalaziti rješenja od ključnog značaja za rad škole.

U školskoj 2023/2024. godini, Školski odbor planira obavljanje sljedećih poslova:

 1. Provodi zakone i kontrolu zakonitosti rada škole.
 2. Angažuje se zajedno sa direktorom škole na podizanju kvaliteta rada škole.
 3. Zajedno sa direktorom škole utvrđuje potrebe za prijem zaposlenika.
 4. Razmatra plan upisa učenika i izvještaj Komisije za sprovođenje istog.
 5. Usvaja Godišnji program rada škole i prati njegovu realizaciju.
 6. Razmatra izvještaj o radu direktora i ocjenjuje njegov rad.
 7. Usvaja godišnji obračun škole i finansijski plan.
 8. Razmatra i usvaja opća akta škole u skladu sa važećim zakonima.
 9. Učestvuje u realizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika.
 10. Uključuje se u manifestacije koje organizira škola.
 11. Sarađuje sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK radi osavremenjavanja vaspitno-obrazovnog rada.
 12. Imenuje komisiju za ocjenjivanje rada nastavnika, stručnih saradnika i saradnika.
 13. Odlučuje o prigovoru roditelja, odnosno staratelja učenika na rad nastavnika i stručnih saradnika.
 14. Odlučuje o žalbama roditelja, odnosno staratelja učenika na odgojno-disciplinsku mjeru.
 15. Imenuje i razrješava direktora škole.

Pored planiranih aktivnosti školski odbor će se uključivati i u sve druge aktivnosti inicirane od strane osnivača.

0 0
© 2024 hemijskaskola.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR